تنها چهار گام با هوشمند سازی مدرسه خود فاصله دارید.

اگر تاکنون هیچ اقدامی در زمینه هوشمند سازی انجام نداده اید نگران نباشید. ما در چهار مرحله شما را به یک مجموعه هوشمند و پیشرفته تبدیل می کنیم.

گام اول تجهیزات هوشمند

در این مرحله کلاس های شمابه رایانه، بردهوشمند و ویدیو پروژکتور مجهز می گردد. انواع پلن ها مناسب با بودجه شما موجود است.

گام دوم شبکه

پس از تجهیز کلاس ها نوبت به برقراری ارتباط بین آن هاست.بهینه ترین ساختار شبکه مناسب با پلن شما طراحی و اجرا خواهد شد.

گام سوم کنترل مرکزی

بعد از اجرای شبکه تمامی کلاس های هوشمند شما بصورت مرکزی مدیریت و کنترل خواهد شد.پلن های اقتصادی و پیشرفته در دسترس است.

گام چهارم نرم افزار

نرم افزار آموزش مجازی طراحی شده توسط متخصصین ما، بعنوان مغز متفکر سیستم هوشمند شما مستقر ودیگر کار تمام است.

آلبوم تصاویر

در مسیر اعتماد شما به این مجموعه خاطراتی بیادماندنی ساختیم...

برخی مشتریان ما

دبیرستان فرزانگان 3

مجتمع آموزشی فرزانگان 4

دبستان و دبیرستان دوره اول ارس

دبیرستان ماری مانوکیان

مجتمع آموزشی صهبای صفا

مجتمع آموزشی آرارات