نرم افزار LMS بهترین گزینه برای سیستم آموزش الکترونیکی

LMS(Learning management system)

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) یک نرم افزار تحت وب است. سامانه ال ام اس سیستم مدیریت یادگیری، ارائه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها، کلاس آنلاین، کلاس مجازی و به طور کلی آموزش مجازی را تسهیل می کند.

لورم ایپسوم

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه ال ام اس سیستم مدیریت یادگیری، ارائه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم

سیستم یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم

سیستم یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم

سیستم یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم

سیستم یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم متن ساختگی

سیستم مدیریت یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه ال ام اس سیستم مدیریت یادگیری، ارائه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

مقدماتی

1000

کاربر در ماه

پشتیبانی

دسترسی کامل

3 گیگابایت فضا

ویژه

2000

کاربر در ماه

پشتیبانی

دسترسی کامل

5 گیگابایت فضا

حرفه ای

5000

کاربر در ماه

پشتیبانی

دسترسی کامل

10 گیگابایت فضا

لورم ایپسوم متن ساختگی

سیستم مدیریت یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه ال ام اس سیستم مدیریت یادگیری، ارائه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

لورم ایپسوم متن ساختگی

سیستم مدیریت یاLMS یک نرم افزار تحت وب است. سامانه ال ام اس سیستم مدیریت یادگیری، ارائه دوره های تحصیلی، برگزاری آزمون ها

ما هرگز ایمیل شما را با دیگران به اشتراک نمی گذاریم.

1lms.ir

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است